Flora survey

Survey name: ACA_KIAMA BROUGHTON VILLAGE_T